Tornar

Nota de Premsa

04/12/2006

Excavacions arqueològiques a la plaça Constitució


Les excavacions de la plaça Constitució (antic Mercadal) començaran la setmana vinent. Aquest espai públic del nucli històric, que des de l'Edat Mitjana fins al segle XIX va allotjar un mercat, es troba en un àrea de gran expectativa arqueològica. Els experts confien a trobar-hi, entre altres restes, evidències de la vil·la rural romana que encabia probablement les Termes Romanes de Sant Boi. El solar de la plaça de la Constitució, que té més de 1.400 m2 de superfície, s'utilitza de forma provisional com a aparcament públic.

La recerca arqueològica es portarà a terme mitjançant un equip format per 20 auxiliars, 3 arqueòlegs i el director dels treballs. Les intervencions arqueològiques fetes en anteriors dècades van permetre detectar-hi estructures ibèriques, romanes i medievals (paviments, murs, sitges, teules, maons...) datades des del segle V a.C fins a l'època baixmedieval. La recerca arqueològica és una acció de gran importància per ampliar l'abast d'aquestes troballes i aprofundir en el coneixement de la història de Sant Boi.

Les obres, que tenen un pressupost aproximat de 510.000 euros, duraran aproximadament sis mesos. Durant aquest temps, la plaça no es podrà utilitzar com a aparcament. Les obres també afectaran la circulació de vehicles als carrers dels voltants de la plaça, però s'han planificat perquè les molèsties ocasionades siguin mínimes. Després de les excavacions s'aprofitarà el moviment de terres per arranjar aquests mateixos carrers i instal·lar-hi les xarxes de servei bàsiques.Àmbit/s Temàtic/s :

Obres, Patrimoni històricTornar