Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
5.LA CORRESPONSABILITAT EN LA GESTIÓ LOCAL: GESTIÓ PÚBLICA DE TOTS I TOTES PER A TOTS I TOTES
Fer una política per la sostenibilitat requereix una àmplia participació ciutadana en la presa de decisió i un autèntic compromís de tots els diferents grups socials, afavorint l'accés a la informació i el diàleg obert a tothom.
5.9.CONSTRUÏM LA CIUTAT DEL FUTUR
Construïm la ciutat del futur
5.9.1.
Establir un Pacte de ciutat per un futur sostenible

100%
5.9.2.
Crear l'Oficina 21

100%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %