Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
5.LA CORRESPONSABILITAT EN LA GESTIÓ LOCAL: GESTIÓ PÚBLICA DE TOTS I TOTES PER A TOTS I TOTES
Fer una política per la sostenibilitat requereix una àmplia participació ciutadana en la presa de decisió i un autèntic compromís de tots els diferents grups socials, afavorint l'accés a la informació i el diàleg obert a tothom.
5.8.LA PROMOCIÓ DE LA FELICITAT
La promoció de la felicitat
5.8.1.
Aprendre a controlar les necessitats

0%
5.8.2.
Promoure models de qualitat de vida més humanitzats

0%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %