Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
5.LA CORRESPONSABILITAT EN LA GESTIÓ LOCAL: GESTIÓ PÚBLICA DE TOTS I TOTES PER A TOTS I TOTES
Fer una política per la sostenibilitat requereix una àmplia participació ciutadana en la presa de decisió i un autèntic compromís de tots els diferents grups socials, afavorint l'accés a la informació i el diàleg obert a tothom.
5.7.POTENCIEM EL NOSTRE CAPITAL SOCIAL
Potenciem el nostre capital social
5.7.1.
Consensuar amb la ciutadania pressupostos participatius suficients

100%
5.7.2.
Facilitar la iniciativa social

100%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %