Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
5.LA CORRESPONSABILITAT EN LA GESTIÓ LOCAL: GESTIÓ PÚBLICA DE TOTS I TOTES PER A TOTS I TOTES
Fer una política per la sostenibilitat requereix una àmplia participació ciutadana en la presa de decisió i un autèntic compromís de tots els diferents grups socials, afavorint l'accés a la informació i el diàleg obert a tothom.
5.6.LA DEMOCRÀCIA LOCAL PARTICIPATIVA I LA CORRESPONSABILITAT DELS CIUTADANS/ES EN EL "FER CIUTAT"
La democràcia local participativa i la corresponsabilitat dels ciutadans/es en el "fer ciutat"
5.6.8.
Fomentar la responsabilització del món associatiu en la consecució dels objectius del desenvolupament sostenible a la ciutat

60%
5.6.8.1.
Fomentar la responsabilització del món associatiu en la consecució dels objectius del desenvolupament sostenible a la ciutat

60%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %