Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
5.LA CORRESPONSABILITAT EN LA GESTIÓ LOCAL: GESTIÓ PÚBLICA DE TOTS I TOTES PER A TOTS I TOTES
Fer una política per la sostenibilitat requereix una àmplia participació ciutadana en la presa de decisió i un autèntic compromís de tots els diferents grups socials, afavorint l'accés a la informació i el diàleg obert a tothom.
5.5.ELS IMPOSTOS INTEL·LIGENTS
Els impostos intel·ligents
5.5.1.
Introduir en les ordenances fiscals el conjunt de mesures i incentius fiscals pel foment de la sostenibilitat social, econòmica i ambiental i el conjunt de mesures que gravin situacions contràries a la sostenibilitat.

100%
5.5.2.
Establir una línia de subvencions per a la realització de projectes i activitats d'interès social i ambiental amb criteris de sostenibilitat

100%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %