Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
5.LA CORRESPONSABILITAT EN LA GESTIÓ LOCAL: GESTIÓ PÚBLICA DE TOTS I TOTES PER A TOTS I TOTES
Fer una política per la sostenibilitat requereix una àmplia participació ciutadana en la presa de decisió i un autèntic compromís de tots els diferents grups socials, afavorint l'accés a la informació i el diàleg obert a tothom.
5.4.LA GESTIÓ PÚBLICA EFICIENT
La gestió pública eficient
5.4.1.
Aconseguir suficient grau d'integració horitzontal o transversalitat de les polítiques i la gestió pública per a la sostenibilitat

50%
5.4.2.
Facilitar els tràmits administratius a traves de la web municipal

64,2%
5.4.3.
Millorar els procediments per a la informació al ciutadà

76,7%
5.4.4.
Aconseguir millorar les condicions ambientals i les condicions generals de salut i seguretat en el treball en equipaments i edificis públics, i en obres municipals

67,4%
5.4.5.
Determinar les competències i recursos del Departament de Medi Ambient

100%
5.4.6.
Implantar a l'Ajuntament un Sistema de Gestió Ambiental certificable tipus ISO 14001 o EMAS

0%
5.4.7.
Crear cartografia ambiental

0%
5.4.8.
Estudiar les interrelacions i definir els protocols d'actuació interdepartamentals

50%
5.4.9.
Crear una Comissió Tècnica de Medi Ambient

0%
5.4.10.
Elaborar una ordenança única de Medi Ambient

30%
5.4.11.
Realitzar un cens industrial únic

50%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %