Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
5.LA CORRESPONSABILITAT EN LA GESTIÓ LOCAL: GESTIÓ PÚBLICA DE TOTS I TOTES PER A TOTS I TOTES
Fer una política per la sostenibilitat requereix una àmplia participació ciutadana en la presa de decisió i un autèntic compromís de tots els diferents grups socials, afavorint l'accés a la informació i el diàleg obert a tothom.
5.2.LA HUMANITZACIÓ PER DAMUNT DE TOT
La humanització per damunt de tot
5.2.1.
Calcular l'IDH (Índex de Desenvolupament Humà) a Sant Boi

0%
5.2.2.
Incorporar les necessitats i característiques barrials a la planificació de la ciutat

50%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %