Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
5.LA CORRESPONSABILITAT EN LA GESTIÓ LOCAL: GESTIÓ PÚBLICA DE TOTS I TOTES PER A TOTS I TOTES
Fer una política per la sostenibilitat requereix una àmplia participació ciutadana en la presa de decisió i un autèntic compromís de tots els diferents grups socials, afavorint l'accés a la informació i el diàleg obert a tothom.
5.1.EL VALOR DE L'ASPECTE SOCIAL, DELS DRETS HUMANS I DELS DRETS DEL MEDI AMBIENT
El valor de l'aspecte social, dels drets humans i dels drets del medi ambient
5.1.3.
Difondre el concepte de l'Empremta Ecològica i calcular-la a Sant Boi

100%
5.1.3.1.
Difondre el concepte de l'Empremta Ecològica i calcular-la a Sant Boi

100%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %