Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
5.LA CORRESPONSABILITAT EN LA GESTIÓ LOCAL: GESTIÓ PÚBLICA DE TOTS I TOTES PER A TOTS I TOTES
Fer una política per la sostenibilitat requereix una àmplia participació ciutadana en la presa de decisió i un autèntic compromís de tots els diferents grups socials, afavorint l'accés a la informació i el diàleg obert a tothom.
5.1.EL VALOR DE L'ASPECTE SOCIAL, DELS DRETS HUMANS I DELS DRETS DEL MEDI AMBIENT
El valor de l'aspecte social, dels drets humans i dels drets del medi ambient
5.2.LA HUMANITZACIÓ PER DAMUNT DE TOT
La humanització per damunt de tot
5.3.LA CONQUESTA DE LA SUBSIDIARIETAT.
La conquesta de la subsidiarietat.
5.4.LA GESTIÓ PÚBLICA EFICIENT
La gestió pública eficient
5.5.ELS IMPOSTOS INTEL·LIGENTS
Els impostos intel·ligents
5.6.LA DEMOCRÀCIA LOCAL PARTICIPATIVA I LA CORRESPONSABILITAT DELS CIUTADANS/ES EN EL "FER CIUTAT"
La democràcia local participativa i la corresponsabilitat dels ciutadans/es en el "fer ciutat"
5.7.POTENCIEM EL NOSTRE CAPITAL SOCIAL
Potenciem el nostre capital social
5.8.LA PROMOCIÓ DE LA FELICITAT
La promoció de la felicitat
5.9.CONSTRUÏM LA CIUTAT DEL FUTUR
Construïm la ciutat del futur
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %