Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
4.SANT BOI SINGULARITAT EN LA GLOBALITZACIÓ: INNOVACIÓ, FORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CULTURA
La formació i la conscienciació ciutadana són indispensables per canviar els valors i les actituds de les persones. Així facilitarem el camí cap a un món millor, més sensible als valors ambientals i més humà.
4.9.COOPEREM CONTRA LA INJUSTÍCIA GLOBAL
Cooperem contra la injustícia global
4.9.1.
Garantir que a totes les ordenances i els acords municipals s'acompleixen i respectin tots els drets recollits a la Carta Europea de Salvaguarda del Drets Humans a la Ciutat

50%
4.9.2.
Concentrar la destinació de l'1% dels recursos propis de l'Ajuntament a programes de cooperació i sensibilització amb els països del Sud

100%
4.9.3.
Elaborar programes educatius adreçats a la població en general de foment de la solidaritat, la cooperació i la tolerància

93,4%
4.9.4.
Fomentar i donar suport al voluntariat pel desenvolupament de projectes de cooperació

87,5%
4.9.5.
Promoure una xarxa virtual de ciutats que donen suport al comerç just i solidari

90%
4.9.6.
Adquirir productes en les compres municipals amb garantia de comerç just

50%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %