Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
4.SANT BOI SINGULARITAT EN LA GLOBALITZACIÓ: INNOVACIÓ, FORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CULTURA
La formació i la conscienciació ciutadana són indispensables per canviar els valors i les actituds de les persones. Així facilitarem el camí cap a un món millor, més sensible als valors ambientals i més humà.
4.8.EDUQUEM EN VALORS
Eduquem en valors
4.8.1.
Elaborar un Projecte Educatiu de Ciutat

80%
4.8.2.
Elaborar un Codi d'educació en valors

81%
4.8.3.
Realitzar campanyes de sensibilització als pares

100%
4.8.4.
Utilitzar les noves tecnologies de la comunicació per a difondre l'educació els valors i educar en l'ús responsable de les noves tecnologies

93%
4.8.5.
Fomentar la realització d'activitats socialitzadores entre la població infantil i la resta de població

100%
4.8.6.
Crear equipaments d’educació ambiental

57,6%
4.8.7.
Realitzar una campanya per difondre l'Agenda Local 21 de Sant Boi

100%
4.8.8.
Consolidar els canals periòdics de difusió de la informació ambiental

100%
4.8.9.
Elaborar un pla global i integral d’activitats d’educació ambiental

72,5%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %