Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
4.SANT BOI SINGULARITAT EN LA GLOBALITZACIÓ: INNOVACIÓ, FORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CULTURA
La formació i la conscienciació ciutadana són indispensables per canviar els valors i les actituds de les persones. Així facilitarem el camí cap a un món millor, més sensible als valors ambientals i més humà.
4.7.LA CULTURA S'ENRIQUEIX DIA A DIA AMB LA INTERACCIÓ I LA CREATIVITAT DE LA GENT
La cultura s'enriqueix dia a dia amb la interacció i la creativitat de la gent
4.7.1.
Educar a la població en la diversitat de cultures

100%
4.7.2.
Potenciar la vertebració del teixit associatiu cultural

100%
4.7.3.
Construir un centre cultural polivalent i optimitzar els equipaments existents

0%
4.7.4.
Fomentar la construcció de sales de cinema a Sant Boi

50%
4.7.5.
Elaborar un programa municipal d'oci cultural

100%
4.7.6.
Promocionar i donar suport a les expressions artístiques

100%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %