Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
4.SANT BOI SINGULARITAT EN LA GLOBALITZACIÓ: INNOVACIÓ, FORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CULTURA
La formació i la conscienciació ciutadana són indispensables per canviar els valors i les actituds de les persones. Així facilitarem el camí cap a un món millor, més sensible als valors ambientals i més humà.
4.6.LES MANIFESTACIONS CULTURALS TRADICIONALS SÓN UN DELS NOSTRES TRESORS
Les manifestacions culturals tradicionals són un dels nostres tresors
4.6.1.
Consolidar i potenciar el Museu de Sant Boi, integrat per Can Barraquer, Can Torrents, les Termes Romanes i els jaciments de Torre Benviure i Can Diví, els quals formaran el conjunt museístic de la població.

75%
4.6.2.
Digitalitzar els fons documentals i fer-ne difussió

75%
4.6.3.
Donar suport i col·laborar amb les entitats i les associacions que fan activitats culturals tradicionals

100%
4.6.4.
Difondre entre la població, i en especial entre els nouvinguts, el coneixement de la història local, dels costums, de les tradicions i de la cultura catalana

100%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %