Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
4.SANT BOI SINGULARITAT EN LA GLOBALITZACIÓ: INNOVACIÓ, FORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CULTURA
La formació i la conscienciació ciutadana són indispensables per canviar els valors i les actituds de les persones. Així facilitarem el camí cap a un món millor, més sensible als valors ambientals i més humà.
4.5.FACILITEM LA FORMACIÓ PERMANENT EN UN MÓN DE CANVI CONSTANT
Facilitem la formació permanent en un món de canvi constant
4.5.1.
Elaborar un programa municipal de formació permanent per adults

50%
4.5.2.
Estudiar les possibilitats que ofereix el nou Pla general de Formació Professional a Catalunya per donar un impuls a la formació permanent a Sant Boi

11,2%
4.5.3.
Potenciar, sota una perspectiva d'actualització continuada, la realització de cursos de formació ocupacional, formació continuada a treballadors i formació a mida per a empreses i comerciants

65%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %