Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
4.SANT BOI SINGULARITAT EN LA GLOBALITZACIÓ: INNOVACIÓ, FORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CULTURA
La formació i la conscienciació ciutadana són indispensables per canviar els valors i les actituds de les persones. Així facilitarem el camí cap a un món millor, més sensible als valors ambientals i més humà.
4.3.POTENCIEM LA INNOVACIÓ I LA RECERCA
Potenciem la innovació i la recerca
4.3.1.
Facilitar el desplegament de les infraestructures de banda ampla a Sant Boi

0%
4.3.2.
Crear a l'Ajuntament, en el marc del Programa d'universitats Campus 365, un servei de mediació entre els agents econòmics i les universitats i altres organismes d'investigació per a la transferència de coneixements i tecnologia

50%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %