Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
4.SANT BOI SINGULARITAT EN LA GLOBALITZACIÓ: INNOVACIÓ, FORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CULTURA
La formació i la conscienciació ciutadana són indispensables per canviar els valors i les actituds de les persones. Així facilitarem el camí cap a un món millor, més sensible als valors ambientals i més humà.
4.2.LA PROMOCIÓ DE LA CONNECTIVITAT: SOCIALITZAR L'ACCÉS A LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ PER CREAR UNA SOCIETAT QUE ES COMUNICA
La promoció de la connectivitat: socialitzar l'accés a les tecnologies de la informació per crear una societat que es comunica
4.2.1.
Actualitzar, complementar i continuar implantant el Pla director de noves tecnologies de la Informació i la comunicació impulsat des de l'Ajuntament de Sant Boi

100%
4.2.2.
Crear noves aules de formació en noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i renovar la tecnologia i els materials de les aules existents

93,4%
4.2.3.
Crear una Borsa de material digital reciclat

85,7%
4.2.4.
Augmentar en els equipaments municipals els punts públics d'accés a Internet

80,7%
4.2.5.
Crear una Web de Ciutat

0%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %