Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
4.SANT BOI SINGULARITAT EN LA GLOBALITZACIÓ: INNOVACIÓ, FORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CULTURA
La formació i la conscienciació ciutadana són indispensables per canviar els valors i les actituds de les persones. Així facilitarem el camí cap a un món millor, més sensible als valors ambientals i més humà.
4.1.PENSAR LOCALMENT I ACTUAR GLOBALMENT
Pensar localment i actuar globalment
4.1.1.
Mesurar el CO2 del municipi

50%
4.1.2.
Integrar l'Ajuntament de Sant Boi en algunes de les Xarxes europees

50%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %