Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
4.SANT BOI SINGULARITAT EN LA GLOBALITZACIÓ: INNOVACIÓ, FORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CULTURA
La formació i la conscienciació ciutadana són indispensables per canviar els valors i les actituds de les persones. Així facilitarem el camí cap a un món millor, més sensible als valors ambientals i més humà.
4.1.PENSAR LOCALMENT I ACTUAR GLOBALMENT
Pensar localment i actuar globalment
4.2.LA PROMOCIÓ DE LA CONNECTIVITAT: SOCIALITZAR L'ACCÉS A LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ PER CREAR UNA SOCIETAT QUE ES COMUNICA
La promoció de la connectivitat: socialitzar l'accés a les tecnologies de la informació per crear una societat que es comunica
4.3.POTENCIEM LA INNOVACIÓ I LA RECERCA
Potenciem la innovació i la recerca
4.4.GARANTIM LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS EN L'ACCÉS A L'EDUCACIÓ I EL CONEIXEMENT
Garantim la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació i el coneixement
4.5.FACILITEM LA FORMACIÓ PERMANENT EN UN MÓN DE CANVI CONSTANT
Facilitem la formació permanent en un món de canvi constant
4.6.LES MANIFESTACIONS CULTURALS TRADICIONALS SÓN UN DELS NOSTRES TRESORS
Les manifestacions culturals tradicionals són un dels nostres tresors
4.7.LA CULTURA S'ENRIQUEIX DIA A DIA AMB LA INTERACCIÓ I LA CREATIVITAT DE LA GENT
La cultura s'enriqueix dia a dia amb la interacció i la creativitat de la gent
4.8.EDUQUEM EN VALORS
Eduquem en valors
4.9.COOPEREM CONTRA LA INJUSTÍCIA GLOBAL
Cooperem contra la injustícia global
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %