Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
3.SANT BOI EFICIENT: ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Un desenvolupament econòmic sostenible ha d'aconseguir un consum racional dels recursos, un menor impacte ambiental de les activitats i unes condicions laborals dignes, justes i equitatives.
3.9.FACILITEM LA INICIATIVA EMPRENEDORA
Facilitem la iniciativa emprenedora
3.9.1.
Crear incentius fiscals per donar un major impuls a les iniciatives emprenedores

100%
3.9.2.
Establir convenis amb les entitats financeres per assegurar els crèdits a les petites empreses.

100%
3.9.3.
Destinar espais al nucli urbà i/o a la zona industrial per a la ubicació de petites empreses no contaminants de nova creació

100%
3.9.4.
Continuar impulsant la tasca del Servei local de suport a nous emprenedors

91,3%
3.9.5.
Fomentar l'associacionisme dels treballadors autònoms i dels microempresaris

100%
3.9.6.
Establir programes de formació i d'assessorament tècnic a les PIMES per a la millora de la qualitat i de la gestió ambiental i per a la innovació tecnològica

75%
3.9.7.
Crear un premi anual al millor projecte tecnològic

100%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %