Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
3.SANT BOI EFICIENT: ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Un desenvolupament econòmic sostenible ha d'aconseguir un consum racional dels recursos, un menor impacte ambiental de les activitats i unes condicions laborals dignes, justes i equitatives.
3.8.NINGÚ SENSE FEINA. SI POTS TREBALLA A SANT BOI.
Ningú sense feina. Si pots treballa a Sant Boi.
3.8.1.
Sol·licitar l'ampliació i la diversificació de la programació d'especialitats en formació professional del centres docents a Sant Boi

100%
3.8.2.
Introduir una cultura de l'estabilitat i la qualitat en l'ocupació

90%
3.8.3.
Seleccionar les grans empreses de nova implantació en funció de la seva capacitat de generar ocupació de qualitat, tecnologia no contaminant i riquesa

0%
3.8.4.
Generar sistemes de finançament propi per dur a terme polítiques actives d'ocupació i poder garantir el manteniment dels serveis sense dependre principalment de subvencions procedents d'altres organismes

50%
3.8.5.
Establir mesures fiscals que afavoreixen la contractació d'aturats santboians a les empreses establertes a Sant Boi

100%
3.8.6.
Potenciar el Club de Feina en col·laboració amb la Universitat per promocionar l'ocupació

0%
3.8.7.
Organitzar tallers d'orientació laboral a través de les noves tecnologies

100%
3.8.8.
Fomentar, entre les empreses, la realització de concursos restringits per a la contractació regular dels col·lectius més desfavorits

100%
3.8.9.
Fomentar amb incentius fiscals a les empreses les millores en les clàusules d'ocupació i d'igualtat

100%
3.8.10.
Mantenir els programes municipals d'inserció laboral i les clàusules socials

98,4%
3.8.11.
Potenciar l'Itinerari personal d'inserció

100%
3.8.12.
Incloure a tots els cursos de formació ocupacional coneixements dels drets laborals i altres temes laborals bàsics

100%
3.8.13.
Potenciar la creació de serveis de proximitat, principalment públics

100%
3.8.14.
Fer una prospecció dels recursos i les necessitats de les empreses de Sant Boi

50%
3.8.15.
Vigilar i fer complir la normativa d'inserció laboral de les persones amb discapacitats

0%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %