Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
3.SANT BOI EFICIENT: ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Un desenvolupament econòmic sostenible ha d'aconseguir un consum racional dels recursos, un menor impacte ambiental de les activitats i unes condicions laborals dignes, justes i equitatives.
3.6.POTENCIEM UNA XARXA DE COMERÇ URBÀ DE QUALITAT
Potenciem una xarxa de comerç urbà de qualitat
3.6.1.
Potenciar l'associacionisme entre els comerciants

75%
3.6.2.
Impulsar una campanya identificativa de Sant Boi amb el comerç urbà de qualitat

100%
3.6.3.
Sol·licitar a l'administració competent la restricció de la liberalització d'horaris comercials

100%
3.6.4.
Promocionar els productes agrícoles locals

100%
3.6.5.
Establir convenis amb la xarxa associada de comerç local i les mitjanes i grans superfícies per a donar a conèixer i estimular la demanda de productes amb garantia de comerç just

0%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %