Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
3.SANT BOI EFICIENT: ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Un desenvolupament econòmic sostenible ha d'aconseguir un consum racional dels recursos, un menor impacte ambiental de les activitats i unes condicions laborals dignes, justes i equitatives.
3.5.UN ESTIL DE CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE, LA PROMOCIÓ DE LA REHABILITACIÓ
Un estil de construcció sostenible, la promoció de la rehabilitació
3.5.1.
Activar les inspeccions de l'Ajuntament sobre el grau de conservació d'immobles

100%
3.5.2.
Establir incentius fiscals per a la realització de projectes de renovació urbana de promoció privada

100%
3.5.3.
Establir ajudes i incentius fiscals per al foment de la qualitat en l'edificació i la rehabilitació d'habitatges

100%
3.5.4.
Modificar els Plecs de Contractació d'Obres i Serveis Municipals

50%
3.5.5.
Potenciar i recolzar les campanyes de Promoció per a la Rehabilitació dels habitatges de Sant Boi

100%
3.5.6.
Donar especial atenció a la construcció i el manteniment dels edificis com a importants sectors consumidors d’energia

100%
3.5.7.
Establir criteris ambientals en el plec de condicions per a la construcció d’equipaments municipals i per als habitatges de promoció pública i en general

100%
3.5.8.
Aplicar mesures fiscals per promocionar l'energia solar en l'habitatge

100%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %