Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
3.SANT BOI EFICIENT: ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Un desenvolupament econòmic sostenible ha d'aconseguir un consum racional dels recursos, un menor impacte ambiental de les activitats i unes condicions laborals dignes, justes i equitatives.
3.4.LA INDÚSTRIA NETA, SEGURA I EFICIENT
La indústria neta, segura i eficient
3.4.1.
Premiar i donar a conèixer les empreses de Sant Boi que obtinguin o hagin obtingut certificat de gestió ambiental ISO 14.001 o EMAS

0%
3.4.1.1.
Premiar i donar a conèixer les empreses de Sant Boi que obtinguin o hagin obtingut certificat de gestió ambiental ISO 14.001 o EMAS

0%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %