Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
3.SANT BOI EFICIENT: ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Un desenvolupament econòmic sostenible ha d'aconseguir un consum racional dels recursos, un menor impacte ambiental de les activitats i unes condicions laborals dignes, justes i equitatives.
3.3.UNA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA AMB CRITERIS ECOLÒGICS
Una producció agrícola amb criteris ecològics
3.3.1.
Identificar àrees de col·laboració en el àmbit de l'agricultura

81,3%
3.3.2.
Crear al Parc Agrari un programa d'ajudes a la pagesia per al foment d'una agricultura sostenible

0%
3.3.3.
Establir un protocol d'inspecció sobre la utilització de productes fitosanitaris

0%
3.3.4.
Afavorir les dinàmiques de les associacions de pagesos i pageses que treballen per a una producció agrícola sostenible

66,7%
3.3.5.
Establir un sistema de control de l'aigua de reg del Canal de la Dreta

0%
3.3.6.
Controlar els abocaments d'aigües residuals als canals de reg

100%
3.3.7.
Fomentar l’agricultura integral i els productes amb denominació d'origen

50%
3.3.8.
Fomentar la correcta gestió dels productes fitosanitaris i adobs emprats als sòls agrícoles

50%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %