Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
3.SANT BOI EFICIENT: ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Un desenvolupament econòmic sostenible ha d'aconseguir un consum racional dels recursos, un menor impacte ambiental de les activitats i unes condicions laborals dignes, justes i equitatives.
3.2.LA RECERCA DE LA DIVERSITAT I LA CONNECTIVITAT DE L'ECONOMIA LOCAL
La recerca de la diversitat i la connectivitat de l'economia local
3.2.1.
Adequar la normativa urbanística a una major diversitat de tipologies industrials

100%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %