Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
3.SANT BOI EFICIENT: ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Un desenvolupament econòmic sostenible ha d'aconseguir un consum racional dels recursos, un menor impacte ambiental de les activitats i unes condicions laborals dignes, justes i equitatives.
3.10.SI COOPEREM, SUSTENTEM LA CIUTAT
Si cooperem, sustentem la ciutat
3.10.1.
Fomentar l'establiment d'acords voluntaris, contractes, consorcis publicoprivats i convenis de col·laboració entre l'Ajuntament i els actors econòmics per al desenvolupament econòmic sostenible de Sant Boi

0%
3.10.2.
Implantar un programa de suport per a la constitució d'una Xarxa de Cooperació Empresarial a Sant Boi

0%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %