Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
3.SANT BOI EFICIENT: ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Un desenvolupament econòmic sostenible ha d'aconseguir un consum racional dels recursos, un menor impacte ambiental de les activitats i unes condicions laborals dignes, justes i equitatives.
3.1.EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC HA DE SER SOSTENIBLE
El desenvolupament econòmic ha de ser sostenible
3.1.1.
Oferir a les empreses un servei d'informació i assistència tècnica

100%
3.1.2.
Potenciar les interrelacions entre els serveis i el comerç local amb les empreses de la zona

0%
3.1.3.
Buscar solucions per a la problemàtica de les activitats fora d'ordenació

50%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %