Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
3.SANT BOI EFICIENT: ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Un desenvolupament econòmic sostenible ha d'aconseguir un consum racional dels recursos, un menor impacte ambiental de les activitats i unes condicions laborals dignes, justes i equitatives.
3.1.EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC HA DE SER SOSTENIBLE
El desenvolupament econòmic ha de ser sostenible
3.2.LA RECERCA DE LA DIVERSITAT I LA CONNECTIVITAT DE L'ECONOMIA LOCAL
La recerca de la diversitat i la connectivitat de l'economia local
3.3.UNA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA AMB CRITERIS ECOLÒGICS
Una producció agrícola amb criteris ecològics
3.4.LA INDÚSTRIA NETA, SEGURA I EFICIENT
La indústria neta, segura i eficient
3.5.UN ESTIL DE CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE, LA PROMOCIÓ DE LA REHABILITACIÓ
Un estil de construcció sostenible, la promoció de la rehabilitació
3.6.POTENCIEM UNA XARXA DE COMERÇ URBÀ DE QUALITAT
Potenciem una xarxa de comerç urbà de qualitat
3.7.SERVEIS A MIDA, LA COOPERACIÓ SERVEI PÚBLIC-SERVEI PRIVAT
Serveis a mida, la cooperació servei públic-servei privat
3.8.NINGÚ SENSE FEINA. SI POTS TREBALLA A SANT BOI.
Ningú sense feina. Si pots treballa a Sant Boi.
3.9.FACILITEM LA INICIATIVA EMPRENEDORA
Facilitem la iniciativa emprenedora
3.10.SI COOPEREM, SUSTENTEM LA CIUTAT
Si cooperem, sustentem la ciutat
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %