Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
2.SANT BOI: UNA CIUTAT PENSADA PER LA SEVA GENT
Un model de ciutat sostenible ha de repartir de forma equitativa la riquesa, les oportunitats i les responsabilitats entre les persones i els diferents grups socials. I, sobretot, tenir en compte les necessitats i els drets de les persones més pobres i marginades.
2.9.TREBALLEM PER UN MUNICIPI EN EL QUAL TOTS I TOTES ENS SENTIM LLIURES I SEGURS
Treballem per un municipi en el qual tots i totes ens sentim lliures i segurs
2.9.1.
Integrar polítiques de prevenció en la Junta Local de Seguretat

0%
2.9.2.
Instar la posada en marxa la Justícia de proximitat

100%
2.9.3.
Crear un únic circuit local d'atenció a les víctimes de la violència

35,7%
2.9.4.
Elaborar programes d’integració i prevenció de problemàtiques socials

0%
2.9.5.
Promoure un Pacte Cívic per la Convivència

100%
2.9.6.
Fer enquestes periòdiques a la població sobre la seva percepció de la seguretat ciutadana i la qualitat de vida

0%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %