Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
2.SANT BOI: UNA CIUTAT PENSADA PER LA SEVA GENT
Un model de ciutat sostenible ha de repartir de forma equitativa la riquesa, les oportunitats i les responsabilitats entre les persones i els diferents grups socials. I, sobretot, tenir en compte les necessitats i els drets de les persones més pobres i marginades.
2.8.LA LLUITA PERMANENT CONTRA LES DESIGUALTATS
La lluita permanent contra les desigualtats
2.8.1.
Crear xarxes d'ajuda mútua

50%
2.8.2.
Incrementar la coordinació amb fundacions i ONG’s

50%
2.8.3.
Establir un programa d’atenció a les persones empresonades o expreses i les seves famílies

50%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %