Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
2.SANT BOI: UNA CIUTAT PENSADA PER LA SEVA GENT
Un model de ciutat sostenible ha de repartir de forma equitativa la riquesa, les oportunitats i les responsabilitats entre les persones i els diferents grups socials. I, sobretot, tenir en compte les necessitats i els drets de les persones més pobres i marginades.
2.6.SALVAGUARDEM LA MEMÒRIA: LA CURA DE LA GENT GRAN
Salvaguardem la memòria: la cura de la gent gran
2.6.1.
Elaborar un programa municipal transversal de gent gran

50%
2.6.2.
Potenciar el Punt o servei centralitzat de voluntariat

73,9%
2.6.3.
Elaborar un Mapa d'equipaments per a gent gran amb anàlisi de necessitats reals a Sant Boi

100%
2.6.4.
Ampliar els Serveis d'Atenció Domiciliària (SAD)

100%
2.6.5.
Crear el Servei de transport adaptat per a persones grans

100%
2.6.6.
Crear un Telèfon únic d'informació per a gent gran

73,9%
2.6.7.
Potenciar les Activitats intergeneracionals

100%
2.6.8.
Ampliar l'oferta formativa per a gent gran

96,5%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %