Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
2.SANT BOI: UNA CIUTAT PENSADA PER LA SEVA GENT
Un model de ciutat sostenible ha de repartir de forma equitativa la riquesa, les oportunitats i les responsabilitats entre les persones i els diferents grups socials. I, sobretot, tenir en compte les necessitats i els drets de les persones més pobres i marginades.
2.5.FEM FUNCIONAL LA FORÇA I LA IL·LUSIÓ DELS JOVES
Fem funcional la força i la il·lusió dels joves
2.5.1.
Elaborar un programa municipal transversal de joventut

100%
2.5.2.
Adaptar equipaments, espais, horaris i serveis a les necessitats reals dels joves, aplicant lògiques juvenils

80%
2.5.3.
Ampliar i adaptar a les necessitats dels joves els canals de comunicació, informació i participació

100%
2.5.4.
Destinar un percentatge fix de sòl públic edificable a la construcció d'habitatges a preu assequible de venda o de lloguer per a joves (Borsa d'habitatge jove)

75,7%
2.5.5.
Crear un equipament de referència pels joves

65%
2.5.6.
Desenvolupar programes d'oci de qualitat i d'oci alternatiu pels joves

50%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %