Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
2.SANT BOI: UNA CIUTAT PENSADA PER LA SEVA GENT
Un model de ciutat sostenible ha de repartir de forma equitativa la riquesa, les oportunitats i les responsabilitats entre les persones i els diferents grups socials. I, sobretot, tenir en compte les necessitats i els drets de les persones més pobres i marginades.
2.4.TINGUEM CURA DEL FUTUR: ELS INFANTS I ADOLESCENTS
Tinguem cura del futur: els infants i adolescents
2.4.1.
Elaborar un programa municipal transversal d'infància i adolescencia

50%
2.4.2.
Realitzar campanyes de prevenció de problemàtiques associades a la infància i l'adolescència

50%
2.4.3.
Ampliar les places dels serveis de centre obert a Sant Boi

100%
2.4.4.
Fomentar la convivència intergeneracional

100%
2.4.5.
Impulsar la creació d'escoles bressol publiques

95%
2.4.6.
Facilitar l'accés de tots els infants a les activitats extraescolars i de lleure

100%
2.4.7.
Facilitar vies de comunicació i coordinació entre les entitats, esplais i associacions de lleure

100%
2.4.8.
Organitzar espais de participació dels infants i adolescents

30%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %