Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
2.SANT BOI: UNA CIUTAT PENSADA PER LA SEVA GENT
Un model de ciutat sostenible ha de repartir de forma equitativa la riquesa, les oportunitats i les responsabilitats entre les persones i els diferents grups socials. I, sobretot, tenir en compte les necessitats i els drets de les persones més pobres i marginades.
2.3.LA VALORACIÓ SOCIAL DE LA DONA
La valoració social de la dona
2.3.1.
Elaborar un programa municipal transversal de la dona

50%
2.3.2.
Col·laborar amb els centres docents en la coeducació entre nens i nenes

65%
2.3.3.
Organitzar seminaris de formació en la cultura de gènere

100%
2.3.4.
Creació d'un centre de recursos per a la dona

100%
2.3.5.
Seguir desenvolupant projectes de prevenció i lluita contra la violència de gènere

100%
2.3.6.
Donar suport a les famílies monoparentals encapçalades per dones per accedir a la compra o lloguer d'habitatges

0%
2.3.7.
Crear els serveis d'atenció als infants i a la gent gran necessaris per permetre a la dona exercir el seu dret al treball fora de la llar

66,6%
2.3.8.
Oferir un servei gratuït de guarderia durant activitats publiques

0%
2.3.9.
Orientar a les dones en la possibilitat d'accedir a tot tipus d'estudis i professions sense diferenciació per raó de gènere i fomentar la seva iniciativa empresarial

100%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %