Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
2.SANT BOI: UNA CIUTAT PENSADA PER LA SEVA GENT
Un model de ciutat sostenible ha de repartir de forma equitativa la riquesa, les oportunitats i les responsabilitats entre les persones i els diferents grups socials. I, sobretot, tenir en compte les necessitats i els drets de les persones més pobres i marginades.
2.10.SANT BOI: UN ESPAI PEL LLEURE I L'ESPORT
Sant Boi: un espai pel lleure i l'esport
2.10.1.
Formar al col·lectiu d'educadors/res i de tècnics/ques esportius en la transmissió de valors educatius a través de l'esport

100%
2.10.2.
Fer una campanya identificativa de Sant Boi amb l'esport, la salut i la qualitat de vida

70,8%
2.10.3.
Elaborar un pla de gestió global dels equipaments esportius existents

87%
2.10.4.
Crear més i més diversificats equipaments esportius

35,7%
2.10.5.
Posar en marxa un programa d'activitats fisicoesportives a la natura

80,7%
2.10.6.
Garantir l'accés universal de tota la ciutadania a la pràctica esportiva

86,9%
2.10.7.
Potenciar la participació dels usuaris i de la població en general en la definició, la gestió i l'avaluació de l'esport local

50%
2.10.8.
Continuar ampliant l'oferta d'horts lúdics

8,3%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %