Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
2.SANT BOI: UNA CIUTAT PENSADA PER LA SEVA GENT
Un model de ciutat sostenible ha de repartir de forma equitativa la riquesa, les oportunitats i les responsabilitats entre les persones i els diferents grups socials. I, sobretot, tenir en compte les necessitats i els drets de les persones més pobres i marginades.
2.1.LA CIUTAT PENSADA PER A FER SERVEI
La ciutat pensada per a fer servei
2.2.LA SALUT EN PRIMER LLOC.
La salut en primer lloc.
2.3.LA VALORACIÓ SOCIAL DE LA DONA
La valoració social de la dona
2.4.TINGUEM CURA DEL FUTUR: ELS INFANTS I ADOLESCENTS
Tinguem cura del futur: els infants i adolescents
2.5.FEM FUNCIONAL LA FORÇA I LA IL·LUSIÓ DELS JOVES
Fem funcional la força i la il·lusió dels joves
2.6.SALVAGUARDEM LA MEMÒRIA: LA CURA DE LA GENT GRAN
Salvaguardem la memòria: la cura de la gent gran
2.7.GARANTIM LA DIVERSITAT I L'ACOLLIDA
Garantim la diversitat i l'acollida
2.8.LA LLUITA PERMANENT CONTRA LES DESIGUALTATS
La lluita permanent contra les desigualtats
2.9.TREBALLEM PER UN MUNICIPI EN EL QUAL TOTS I TOTES ENS SENTIM LLIURES I SEGURS
Treballem per un municipi en el qual tots i totes ens sentim lliures i segurs
2.10.SANT BOI: UN ESPAI PEL LLEURE I L'ESPORT
Sant Boi: un espai pel lleure i l'esport
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %