Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
1.SANT BOI: NATURA VIVA I SOSTENIBILITAT URBANA
Un model de ciutat sostenible ha de seguir unes pautes de creixement, de producció i consul, d'ús del sòl, de consum de l'energia i dels recursos naturals, de mobilitat i de conservació del territori, encaminades a millorar el benestar de tots els ciutadans i del seu entorn ambiental.
1.9.PREVEURE ELS RISCOS ÉS A LES NOSTRES MANS
Preveure els riscos és a les nostres mans
1.9.1.
Actualitzar el Pla de Protecció Municipal ( abans Pla Bàsic d'Emergència Municipal )

75%
1.9.2.
Desenvolupar un pla d'actuació municipal específic per aquells riscos que el Pla bàsic qualifiqui amb major índex de risc

0%
1.9.3.
Homologar d'acord amb el marc del Pla de protecció municipal, el Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI)

96%
1.9.4.
Vetllar perquè s'acompleixin els plans d'autoprotecció

25%
1.9.5.
Aconseguir que s'instal·li un Parc de Bombers a Sant Boi

100%
1.9.6.
Promoure la participació dels agents involucrats en aquests plans i de la ciutadania en general, en la seva elaboració, difusió i coneixement

0%
1.9.7.
Promoure l'ampliació i renovació generacional de l'Associació de Voluntaris de Defensa Forestal i de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil

50%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %