Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
1.SANT BOI: NATURA VIVA I SOSTENIBILITAT URBANA
Un model de ciutat sostenible ha de seguir unes pautes de creixement, de producció i consul, d'ús del sòl, de consum de l'energia i dels recursos naturals, de mobilitat i de conservació del territori, encaminades a millorar el benestar de tots els ciutadans i del seu entorn ambiental.
1.7.SIGUEM CUROSOS EN ELS DESPLAÇAMENTS, EL COTXE CONTAMINA I OCUPA
Siguem curosos en els desplaçaments, el cotxe contamina i ocupa
1.7.1.
Promoure un Pacte Cívic per la Mobilitat Sostenible

100%
1.7.2.
Millorar l'accés mitjançant transport col·lectiu als polígons industrials

100%
1.7.3.
Millorar la xarxa d'autobusos de transport públic interurbà amb poblacions de l'entorn

80%
1.7.4.
Promoure la pacificació del trànsit a la ciutat

100%
1.7.5.
Facilitar l’accés de tots/es al transport públic

100%
1.7.6.
Elaborar un Pla de Mobilitat

83,2%
1.7.7.
Estudiar i aplicar solucions en el tema de l'aparcament

100%
1.7.8.
Crear un punt de contacte de persones disposades a compartir el cotxe per anar a la feina

0%
1.7.9.
Millorar l'eficiència del transport públic

100%
1.7.10.
Unificar el model tarifari

100%
1.7.11.
Promocionar el dia sense cotxes

100%
1.7.12.
Actualitzar i millorar el sistema d'informació del transport públic

100%
1.7.13.
Estudiar la creació d’un servei de transport públic d’àmbit metropolità per a persones amb mobilitat reduïda del tipus “porta a porta”

0%
1.7.14.
Creació d’un nou ramal de transport soterrani tipus metro o tren entre Sant Boi de Llobregat i Castelldefels

100%
1.7.15.
Realitzar un programa de peatonalització progressiva de la ciutat

50%
1.7.16.
Determinar les zones de prioritat invertida

50%
1.7.17.
Crear una xarxa de carril bici

69,7%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %