Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
1.SANT BOI: NATURA VIVA I SOSTENIBILITAT URBANA
Un model de ciutat sostenible ha de seguir unes pautes de creixement, de producció i consul, d'ús del sòl, de consum de l'energia i dels recursos naturals, de mobilitat i de conservació del territori, encaminades a millorar el benestar de tots els ciutadans i del seu entorn ambiental.
1.5.RESPIRAR NET ÉS SALUDABLE
Respirar net és saludable
1.5.1.
Fer campanyes per a la reducció d'emissions de CO2

100%
1.5.2.
Ampliar i donar major difusió a la línia de subvencions de l'Ajuntament destinades a la realització d'activitats, projectes o d'altres iniciatives de millora a l'àmbit del medi ambient i la sostenibilitat

100%
1.5.3.
Substitució progressiva del parc vell d'autobusos i de vehicles municipals

83,3%
1.5.4.
Establir unitats de mesura de control atmosfèric

50%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %