Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
1.SANT BOI: NATURA VIVA I SOSTENIBILITAT URBANA
Un model de ciutat sostenible ha de seguir unes pautes de creixement, de producció i consul, d'ús del sòl, de consum de l'energia i dels recursos naturals, de mobilitat i de conservació del territori, encaminades a millorar el benestar de tots els ciutadans i del seu entorn ambiental.
1.4.EL VERD A LA CIUTAT FA QUALITAT
El verd a la ciutat fa qualitat
1.4.1.
Aconseguir un standard mig de superfície verda similar en tots els barris

100%
1.4.2.
Elaborar un Catàleg de bones pràctiques als parcs i jardins per a la gestió interna municipal

0%
1.4.3.
Adherir-se a la Carta dels Drets de l’Arbre i a la Norma Granada

0%
1.4.4.
Crear una xarxa verda ben estructurada en el conjunt de la ciutat

50%
1.4.5.
Elaborar les bases del "Pla Verd" de Sant Boi

0%
1.4.6.
Elaboració d’un Catàleg d’arbres d'interès local i espais verds singulars, i normes de protecció

100%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %