Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
1.SANT BOI: NATURA VIVA I SOSTENIBILITAT URBANA
Un model de ciutat sostenible ha de seguir unes pautes de creixement, de producció i consul, d'ús del sòl, de consum de l'energia i dels recursos naturals, de mobilitat i de conservació del territori, encaminades a millorar el benestar de tots els ciutadans i del seu entorn ambiental.
1.3.REVALORITZEM EL NOSTRE PAISATGE
Revaloritzem el nostre paisatge
1.3.1.
Elaborar un Pla director de protecció, conservació i revalorització del paisatge

0%
1.3.2.
Realitzar un projecte integral de la façana de ciutat al riu Llobregat

0%
1.3.3.
Realitzar un concurs d’idees per a la zona fluvial

100%
1.3.4.
Crear un parc periurbà en la vessant del carrer de Lluís Companys a la riera de Can Soler i millorar el traçat del seu últim tram

25,7%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %