Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
1.SANT BOI: NATURA VIVA I SOSTENIBILITAT URBANA
Un model de ciutat sostenible ha de seguir unes pautes de creixement, de producció i consul, d'ús del sòl, de consum de l'energia i dels recursos naturals, de mobilitat i de conservació del territori, encaminades a millorar el benestar de tots els ciutadans i del seu entorn ambiental.
1.15.MOSTREM LA CIUTAT: PROMOCIONEM EL TURISME CULTURAL I NATURAL
Mostrem la ciutat: promocionem el turisme cultural i natural
1.15.1.
Potenciar els itineraris turístics especialitzats en la modelació historicocultural del paisatge

50%
1.15.2.
Continuar treballant en l'oferta dels itineraris de turisme cultural

50%
1.15.3.
Crear i potenciar el turisme rural a les masies de la Marina i de la muntanya

0%
1.15.4.
Desenvolupar continguts i serveis relacionats amb l'oferta turística per a promocionar-la a través d'Internet

33,3%
1.15.5.
Establir itineraris naturalístics

37,5%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %