Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
1.SANT BOI: NATURA VIVA I SOSTENIBILITAT URBANA
Un model de ciutat sostenible ha de seguir unes pautes de creixement, de producció i consul, d'ús del sòl, de consum de l'energia i dels recursos naturals, de mobilitat i de conservació del territori, encaminades a millorar el benestar de tots els ciutadans i del seu entorn ambiental.
1.14.QUE LA CONNECTIVITAT GLOBAL NO ENS MALMETI LA COHESIÓ LOCAL
Que la connectivitat global no ens malmeti la cohesió local
1.14.1.
Aplicar criteris de sostenibilitat a la planificació de les infrastructures

50%
1.14.2.
Evitar o reduir els impactes del Tren d’Alta Velocitat

60%
1.14.3.
Realitzar un estudi de l'impacte conjunt de les infraestructures actuals i futures en el territori.

60%
1.14.4.
Elaborar i aprovar el Pla Territorial Metropolità de Barcelona

50%
1.14.5.
Fer que es compleixin els compromisos ambientals adoptats per les Declaracions Ambientals de les futures infraestructures.

60%
1.14.6.
Establir un Pla d'ordenació i manteniment dels camins rurals

50%
1.14.7.
Continuació de la Via de Cornisa

0%
1.14.8.
Segellar els pous existents que estiguin afectats per infraestructures

50%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %