Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
1.SANT BOI: NATURA VIVA I SOSTENIBILITAT URBANA
Un model de ciutat sostenible ha de seguir unes pautes de creixement, de producció i consul, d'ús del sòl, de consum de l'energia i dels recursos naturals, de mobilitat i de conservació del territori, encaminades a millorar el benestar de tots els ciutadans i del seu entorn ambiental.
1.13.PRESERVEM EL PATRIMONI HISTÒRIC-ARQUITECTÒNIC
Preservem el patrimoni històric-arquitectònic
1.13.1.
Elaborar un pla de gestió del patrimoni públic protegit o catalogat

15%
1.13.2.
Fer del nucli antic "el cor" de la ciutat

100%
1.13.3.
Establir un pla d'ajudes a la rehabilitació de les masies agrícoles a Sant Boi

0%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %