Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
1.SANT BOI: NATURA VIVA I SOSTENIBILITAT URBANA
Un model de ciutat sostenible ha de seguir unes pautes de creixement, de producció i consul, d'ús del sòl, de consum de l'energia i dels recursos naturals, de mobilitat i de conservació del territori, encaminades a millorar el benestar de tots els ciutadans i del seu entorn ambiental.
1.11.L'ESPAI PÚBLIC ÉS DE TOTHOM: UN ESPAI PER A LES RELACIONS I EL CIVISME
L'espai públic és de tothom: un espai per a les relacions i el civisme
1.11.1.
Augmentar l'oferta en equipaments i espais públics per a cobrir les necessitats d'alguns barris i de la ciutat

80%
1.11.2.
Millorar la qualitat i l'accessibilitat de l'espai públic

64,1%
1.11.3.
Diversificar el disseny dels espais públics per a adaptar-lo als diferents usos segons edats i necessitats de la població

64,1%
1.11.4.
Ampliar l'oferta d'espais públics per a activitats socials aprofitant els recursos existents

75,7%
1.11.5.
Establir estàndards de seguretat

64,1%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %