Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
1.SANT BOI: NATURA VIVA I SOSTENIBILITAT URBANA
Un model de ciutat sostenible ha de seguir unes pautes de creixement, de producció i consul, d'ús del sòl, de consum de l'energia i dels recursos naturals, de mobilitat i de conservació del territori, encaminades a millorar el benestar de tots els ciutadans i del seu entorn ambiental.
1.1.LA DEFENSA DE LA VIDA COM A VALOR UNIVERSAL
La defensa de la vida com a valor universal
1.1.1.
Assumir la Carta de la Terra

0%
1.1.2.
Impulsar a través de la Federació de Municipis l'adscripció al programa Dividends per la Pau

0%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %