Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
1.SANT BOI: NATURA VIVA I SOSTENIBILITAT URBANA
Un model de ciutat sostenible ha de seguir unes pautes de creixement, de producció i consul, d'ús del sòl, de consum de l'energia i dels recursos naturals, de mobilitat i de conservació del territori, encaminades a millorar el benestar de tots els ciutadans i del seu entorn ambiental.
1.1.LA DEFENSA DE LA VIDA COM A VALOR UNIVERSAL
La defensa de la vida com a valor universal
1.2.PROTEGIM L'ESPAI NO URBÀ: EL RIU, EL DELTA I L'ESPAI FORESTAL
Protegim l'espai no urbà: el riu, el delta i l'espai forestal
1.3.REVALORITZEM EL NOSTRE PAISATGE
Revaloritzem el nostre paisatge
1.4.EL VERD A LA CIUTAT FA QUALITAT
El verd a la ciutat fa qualitat
1.5.RESPIRAR NET ÉS SALUDABLE
Respirar net és saludable
1.6.MOLTS RECURSOS NO SÓN RENOVABLES. CONSUMIM AMB JUSTÍCIA I RACIONALITAT
Molts recursos no són renovables. Consumim amb justícia i racionalitat
1.7.SIGUEM CUROSOS EN ELS DESPLAÇAMENTS, EL COTXE CONTAMINA I OCUPA
Siguem curosos en els desplaçaments, el cotxe contamina i ocupa
1.8.PER A LA NATURA RES NO ÉS UN RESIDU
Per a la natura res no és un residu
1.9.PREVEURE ELS RISCOS ÉS A LES NOSTRES MANS
Preveure els riscos és a les nostres mans
1.10.DISSENYEM UN MODEL INTREGRAL D'URBANISME SOSTENIBLE.
Dissenyem un model intregral d'urbanisme sostenible.
1.11.L'ESPAI PÚBLIC ÉS DE TOTHOM: UN ESPAI PER A LES RELACIONS I EL CIVISME
L'espai públic és de tothom: un espai per a les relacions i el civisme
1.12.L'HABITATGE ÉS UN DRET PER A TOTHOM
L'habitatge és un dret per a tothom
1.13.PRESERVEM EL PATRIMONI HISTÒRIC-ARQUITECTÒNIC
Preservem el patrimoni històric-arquitectònic
1.14.QUE LA CONNECTIVITAT GLOBAL NO ENS MALMETI LA COHESIÓ LOCAL
Que la connectivitat global no ens malmeti la cohesió local
1.15.MOSTREM LA CIUTAT: PROMOCIONEM EL TURISME CULTURAL I NATURAL
Mostrem la ciutat: promocionem el turisme cultural i natural
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %