Agenda 21
3. SANT BOI EFICIENT: ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
3.4. LA INDÚSTRIA NETA, SEGURA I EFICIENT
3.4.6. IMPULSAR L’ECOGESTIÓ A LES EMPRESES
3.4.6.1. IMPULSAR L’ECOGESTIÓ A LES EMPRESES
0%
INICI PREVIST: INICI REAL:
FINALITZACIÓ PREVISTA: FINALITZACIÓ REAL:
LÍDER POLÍTIC: Saavedra i López , Josep
Obres de medi ambient urbà dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable
POLÍTICS IMPLICATS:
DEPARTAMENT GESTOR: 200 Gerència/Direcció Presidència
GRUP DE TREBALL:
ACCIONS INCLOSES ESTAT
RELACIONS PAM ... Actuació 3.4.1.1 Premiar i donar a conèixer les empreses de Sant Boi que obtinguin o hagin obtingut el certificat de gestió ambiental. -