Agenda 21
3. SANT BOI EFICIENT: ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
3.4. LA INDÚSTRIA NETA, SEGURA I EFICIENT
3.4.4. PROMOURE LES TECNOLOGIES DE PRODUCCIÓ NETA PER A L’ESTALVI D’AIGUA EN CONSUM INDUSTRIAL
3.4.4.1. PROMOURE LES TECNOLOGIES DE PRODUCCIÓ NETA PER A L’ESTALVI D’AIGUA EN CONSUM INDUSTRIAL
0%
INICI PREVIST: 01/01/2003 INICI REAL:
FINALITZACIÓ PREVISTA: 31/12/2010 FINALITZACIÓ REAL:
LÍDER POLÍTIC: Saavedra i López , Josep
Obres de medi ambient urbà dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable
POLÍTICS IMPLICATS:
DEPARTAMENT GESTOR: 200 Gerència/Direcció Presidència
GRUP DE TREBALL:
ACCIONS INCLOSES ESTAT